Общо събрание на Асоциацията на европейските сценаристи (FSE) през 2015 г.

На 22.09.2015 г. и 23.09.2015 г. се проведе годишното Общо събрание на Асоциацията на европейските сценаристи (FSE). На събранието бяха обсъждани мерки за подобряване на условията за защита на авторските права и заплащането на европейските сценаристи, включващи добавяне на възнаграждение за сценариста от онлайн разпространение; участие на сценариста в печалбата на даден проект пропорционално на приходите (не по-малко от 10%); внедряване на сценаристи в бордовете на организациите за колективно управление на авторски права и много други въпроси. Беше демонстрирано и представително изследване, че  заради ниските възнаграждения и отчисления от продажби, над 60% от сценаристите в Европа са принудени да търсят допълнителна работа, различна от писане, за да оцелеят финансово.  

Тук можете да видите доклад, изготвен от Асоциацията на европейските сценаристи (FSE) и Асоциацията на европейските режисьори (FERA) с информация за конкретните мерки за подобряване на авторските права на сценаристите на английски език и в превод на български.