Проведе се Конференция на творците, 31.06.2016г., Брюксел

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТВОРЦИТЕ 2016г. 

Вицепрезидентът Ансип на Конференцията на творците 2016г.  потвърди  фокуса на Европейската комисия върху справедливото възнаграждение на творците в предстоящи законодателни промени относно авторските права. Речта на г-н Анрус Ансип можете да откриете тук.

Брюксел, 1.06.2016г.

Конференцията на творците 2016г. приключи вчера след два натоварени дена на дискусии, интервюта и речи от бележити артисти, експерти и нормотворци, които обсъждаха съвременните проблеми, с които се сблъскват европейските творци и културни индустрии.

Групата на авторите посрещна вицепрезидента на Европейската комисия за Единен цифров пазар Андрус Ансип, който в своята реч потвърди необходимостта да се разгледат внимателно правилата за справедливото възнаграждение на творците от приходите от използването на техните произведения. Вицепремиер Ансип подчерта важността да се следва принципа „следвайте парите” и улесняване достъпа до съдържание за потребителите като основни методи за разрешаване на пиратството и проблемите, свързани с онлайн платформите. Колкото до последното, Вицепрезидентът наблегна на важността от провеждане на план за осигуряване на справедливи условия за всички участници на пазара.

Групата на авторите представи на вицепрезидента Ансип новоприетата декларация „Към модерна Европейска правна рамка за защита на авторските права и необходимостта от справедливи договори за творците” (с която можете да се запознаете тук), с която обединените представители на различни културни сектори призовават Европейската комисия да предприеме незабавни действия за осигуряването на справедливо възнаграждение, по-добри договори и прозрачност в законодателните предложения, които предстоят да бъдат адресирани към Комисията.

В отделните сесии през деня се проведоха продуктивни дискусии за свободата на творците, възможностите в цифровата среда, както и справедливото възнаграждение за творците и устойчивото управление на творбите на авторите в интернет.

Експерти и нормотворци обясниха възможните посоки на развитие на културните индустрии и мястото на авторите в диалога за правната рамка в сферата на авторските права.

Тазгодишното издание на Конференцията на творците беше организирана от Асоциацията на европейските композитори и текстописци (ECSA), в партньорство с Асоциацията на европейските сценаристи (FSE), Съвета на европейските писатели (EWC), Федерация на европейските кинорежисьори (FERA), Асоциацията на европейските журналисти (EFJ) и Фриймюз. 

Водено от специалния патронаж на Европейската комисия и подкрепено от Програма „Творческа Европа”, събитието събра повече от 200 участници, които да стимулират диалога между автори, потребители и нормотворци на ЕС относно необходимите мерки във връзка с техните права и цифровото бъдеще.

Назад