През 2006 г. в София е учредено сдружение „Българска асоциация
на филмовите, телевизионните и радио сценаристи – БАФТРС”,
в което членуват изявени български творци от споменатите области
на сценарното изкуство. 

Мисията на БАФТРС се състои в преследването и осъществяването на следните цели: да обединява
усилията на своите членове за реализиране на дейности и проекти, оказващи влияние върху процесите
в областта на аудиовизуалното производство, разпространение, законотворчество и образование
в България и по света, да подкрепя и поддържа възможно най-високо качество на стандартите
в сценарното писане, да защитава професионалните интереси на своите членове, да подпомага
развитието на творческите им възможности, да насърчава контактите между своите членове и други
творци, сродни организации и институции в България и по света.

В Управителния съвет на БАФТРС участват:

Председател

Станислав Семерджиев

Заместник-председател

Георги Иванов

Членове

Александър Чобанов

Лило Петров

Теодора Маркова

За осъществяване на своите цели БАФТРС работи в тясно сътрудничество с министерства, ведомства, фирми, творчески, обществени и синдикални организации, общини и областни управи както в България, така и в чужбина.