Национален филмов център

ИА "НФЦ" осъществява националната подкрепа на българското кино. Държавна субсидия се предоставя за създаване на сценарии за игрални и документални филми и развитие на филмови проекти, за производството и разпространението на пълнометражни и късометражни игрални, документални и на анимационни филми. Субсидиите се отпускат на филмови проекти, избрани на конкурсен принцип от експертна Национална художествена комисия. Държавната субсидия осигурява най-малко 30% от средностатистическия бюджет и не повече от 80% от бюджета на съответния филм. Финансова подкрепа от ИА "НФЦ" могат да получат и международни копродукции, в които има българско участие.Република България членува от началото на 1993 година в паневропейския Фонд за подкрепа на копродукции и разпространение на европейски филми "Евроимаж" (EURIMAGES) към Съвета на Европа (СЕ). ИА "НФЦ" представлява България в Управителния съвет на Фонда и консултира националните кандидати за финансова подкрепа.НФЦ е координатор за Република България в Европейската Аудиовизуална Обсерватория (European Audiovisual Observatory) към СЕ и на Програма МЕДИА плюс на ЕС, създадена по решение на Съвета от 20.12.2000 година. Към ИА "НФЦ" функционира Бюро Медиа-България. От 2005г. ИА "НФЦ" представлява България в Европейска Филмова Промоция (European Film Promotion) - организаця, осъществяваща промоцията на европейски филми, режисьори и актьори на най-престижните световни фестивали.ИА "НФЦ" работи в сътрудничество с Българската национална телевизия, Българската национална филмотека, Съюза на българските филмови дейци и други организации в областта на аудиовизията при създаването, разпространението и опазването на български филми, както и за защита на авторските и сродните права на българските и чужди филмови творци.

ИА "НФЦ" е организатор на:

1. Фестивал на българския филм "Златна Роза" - Варна, който се провежда на всеки две години през м.септември-октомври

2. Международен фестивал на Европейските копродукции, който се провежда ежегодно през м.юни в София и други градове 

3. Фестивал на неигралния филм "Златен Ритон" - Пловдив, който се провежда   през месец октомври. 

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР