Световна асоциация на кино и телевизионните училища (CILECT)

Световната асоциация на кино и телевизионните училища (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision - CILECT) е основана в Кан, Франция, през 1954 г. по предложение на Марсел Л'Ербие (президент на IDHEC) и Реми Тесоно (генерален директор на IDHEC), които за първи път събират заедно представители на висшите филмови училища от Франция, Италия, Полша, Испания, Великобритания, САЩ и СССР.

До 2023 г. CILECT включва 182 аудио-визуални образователни институции от 61 държави на 6 континента с над 9000 преподаватели и служители, които годишно обучават над 55 000 студенти и общуват с мрежа от възпитаници с над 1 330 000 души.

CILECT вярва в присъщата на човечеството взаимосвързаност и напълно подкрепя творчеството, многообразието, междукултурното мислене и устойчивото развитие като основни предпоставки за човешкото съществуване и напредък.

CILECT се ангажира да развива и насърчава най-високите стандарти на образование, изследвания и обучение за кино, телевизия и свързаните с тях медии чрез създаване и организиране на глобални и регионални форуми за обмен на най-добри практики в областта на изкуството, педагогиката, методологията и управлението за всички свои членове.

www.cilect.org