Федерация на европейските сценаристи

Федерацията на сценаристите в Европа (FSE) е гласът на сценаристите на европейско равнище и в европейските институции. Тя обединява 26 организации на сценаристи (национални и регионални асоциации, гилдии и съюзи на сценаристи) от 21 европейски държави. Представлява повече от 7000 професионални сценаристи.

www.federationscreenwriters.eu