Tворческият сектор призовава за солидна подкрепа към предложената от ЕП регулация на изкуствения интелект

12 организации от творческия сектор, защитаващи и представляващи интересите на почти всички творчески индустрии, се обединиха в обща позиция относно Регламента за изкуствения интелект, който е в процес на преговори между трите основни европейски институции – Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент. Те приветстват направените от Европейския парламент предложения, които вземат предвид интересите на творците и творческите индустрии, и призовават българските институции да предоставят солидна  подкрепа за тези предложения. Ето целия текст на отвореното писмо:                                            

                                          О Т В О Р Е Н О  П И С М О

До Министерството на електронното управление

До Министерството на транспорта и съобщенията

До Министерството на иновациите и растежа

До Министерството на културата

До Комисията за култура и медии към Народното събрание

До Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз

София, 28 юли 2023 г.

Българският творчески сектор призовава България да подкрепи задължения за отчетност и прозрачност в Регламента за изкуствения интелект на ЕС с цел гарантиране на законното използване на съдържание, защитено от авторски и сродни права

Изкуственият интелект и ефективната закрила на авторските и сродните права не се взаимоизключват

Обръщаме се към Вас от името на широка група организации, представляващи творческия сектор в България. Ние представляваме музикални, аудио-визуални, литературни автори, артисти-изпълнители, художници, писатели, преводачи, книгоиздатели, музикални и филмови продуценти и професионални фотографи.

Повод за писмото ни са започналите тристранни преговори  в рамките на Европейския съюз относно проекта на ЕС за Регламент за изкуствения интелект, който ще даде посока и стандарт на регулацията и законодателството по отношение на изкуствен интелект в глобален план.

В продължение на поколения творците използват успешно новите технологии в подкрепа на човешката креативност и се отнасят много позитивно към възможностите, предоставяни от изкуствения интелект. Той не само има голям потенциал да играе роля на инструмент за  подпомагане на творческия процес, но предлага и много ценни приложения извън самия творчески процес, като оптимизиране на връзките с потребителите, бърза и точна идентификация на съдържание, автоматизация при разпределение на възнаграждения за използвано съдържание и пр.

В същото време, за нас, като носители на авторски и сродни права и като представители на творческите индустрии, е от изключително важно значение Регламентът не само да създаде адекватна рамка, стимулираща иновациите в областта на изкуствения интелект, но и да гарантира, че той се развива по начин, който е отговорен и устойчив за творците и творческите индустрии.  

  • Считаме, че направените от Европейския парламент предложения за въвеждане на задължения за прозрачност и отчетност за използваното съдържание от страна на технологичните компании, развиващи системи с изкуствен интелект, са стъпка в правилната посока.  Приемането и доусъвършенстването им ще допринесе за създаването на по-сигурна среда, с установени правила, предоставящи увереност, че защитено творческо съдържание няма да бъде използвано в нарушение на действащото европейско авторскоправно законодателство.
  • От изключително важно значение за сектора е да се гарантира, че свързаните с изкуствен интелект системи спазват действащата авторскоправна законова рамка на ЕС. Именно поради това е от съществено значение на компаниите, разработващи или внедряващи системи, свързани с изкуствен интелект, да бъде вменено задължение за прозрачност и строга отчетност относно използваните за „обучение“ на тези системи произведения или други защитени обекти. Този ангажимент за подробна документация трябва да включва и основанието, на което е бил осъществен достъпът до съответните обекти, както и задължение да бъде предоставяна тази информация на носителите на права.
  • Тези задължения трябва да покриват целия процес на разработката на изкуствен интелект, от самото му начало, и да обхванат всички разработвани или използвани в ЕС системи, свързани с изкуствен интелект, независимо в коя юрисдикция се е състояло „обучението“ на системата, с цел избягване на недобросъвестни опити за заобикаляне на европейското законодателство.

Призоваваме българските институции да подкрепят предложението на Европейския парламент за въвеждане на задължения за прозрачност и отчетност и да настояват за неговото усъвършенстване, за да се гарантира ефикасната закрила на авторските и сродните права при използване на защитено съдържание за трениране на системи, свързани с изкуствен интелект.  

 

Асоциация „Българска книга“ (АБК) е единственото сдружение на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната.

Асоциация на професионалните фотографи /АРР/ е сдружение с цел защита на авторските и трудовите права на професионалните фотографи в България.

Асоциацията на филмовите продуценти /АФП/ е сдружение, което работи за защита на правата и интересите на български продуцентски компании във филмовата индустрия.

Българска асоциация на музикалните продуценти /БАМП/ е сдружение на водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия и Национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия /IFPI/.

Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи /БАФТРС/ е организация, обединяваща усилията на своите членове в областта на сценаристиката, законотворчеството и образованието за аудиовизуалните медии и изкуства.

Българската музикална асоциация /БМА/ обединява професионални музиканти от всички жанрове с цел да изразява позицията им по професионални въпроси.

Музикаутор e организация на композитори, автори и музикални издатели за колективно управление на авторски права.

Профон е дружество за колективно управление на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители.

Съюзът на българските художници /СБХ/ е творческо сдружение с идеална цел на професионални художници и изкуствоведи.

Съюзът на българските писатели /СБП/ е творческо сдружение с идеална цел на писателите в България.

Съюзът на преводачите в България /СПБ/ е национална професионално-творческа организация, обединяваща професионални преводачи от всички видове превод и теоретици на превода.

Филмаутор е организация за колективно управление на авторски и сродни права върху аудиовизуални произведения.

 

* Снимка: Pixabay.com

Назад