Информационния бюлетин на Асоциацията на Европейските сценаристи, Юли 2017г.

Новото издание на Асоциацията на европейските сценаристи, Юли 2017г. В него можете да намерите последните развития във връзка с Директивата на Европейксия парламент за авторското право в цифровия единен пазар и дискутираните проблемни сфери относно преносимост, геоблокиране и телевизионно излъчване. 

Назад