Новият брой на информационния бюлетин на Асоциацията на европейските сценаристи, Юли 2016г.

Запознайте се с новия информационен бюлетин на Асоциацията на европейските сценаристи (FSE), Юли 2016г. и последните дейности на асоциацията в защита на авторските права на сценаристите в Европа. 

Назад