НОВО ИЗДАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОНИЯ БЮЛЕТИН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЦЕНАРИСТИ, АПРИЛ 2017

Запознайте се с последните новини от дейностите на Асоциацията на европейските сценаристи в борбата за справедливо възнаграждение за авторите за използване на творбите им в дигитална среда и колективното управление на авторските им права в открит диалог с Европейската комисия.

Назад