Общо събрание на Асоциацията на европейските сценаристи, 22-23.09.2015 г. в Брюксел

На 22.09.2015 г. и 23.09.2015 г. се проведе годишното Общо събрание на Асоциацията на европейските сценаристи (FSE). На събранието бяха обсъждани мерки за подобряване на условията за защита на авторските права и заплащането на европейските сценаристи, включващи добавяне на възнаграждение за сценариста от онлайн разпространение;  участие на сценариста в печалбата на даден проект пропорционално на приходите (не по-малко от 10%); внедряване на сценаристи в бордовете на организациите за колективно управление на авторски права и много други въпроси. Беше демонстрирано и представително изследване, че  заради ниските възнаграждения и отчисления от продажби, над 60% от сценаристите в Европа са принудени да търсят допълнителна работа, различна от писане, за да оцелеят финансово.  

На общото събрание бе избран нов Управителен съвет, който пое грижата да продължи борбата за защита на авторските права на сценаристите в Европа. Бъдещи дейности в тази насока включват: организация на IV-та Световна конференция на сценаристите през 2016 г. в Париж, Франция; активно търсене на партньорски организации; разпространение в социалните мрежи и медийно отразяване на Наградата на европейските сценаристи, на кампанията „Who Wrote It?” (Кой е авторът?“) и цялостната дейност на Асоциацията; лобиране и организиране на директни срещи с представители на Европейската комисия за промотиране на мерките за подобряване на договорите и възнагражденията на европейските сценаристи.

За повече информация за конкретните мерки за подобряване на авторските права на сценаристите, вижте приложения доклад

Назад