Отворено писмо на БАФТРС в израз на солидарност с Украйна

ОТВОРЕНО ПИСМО

От Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи – БАФТРС

Ние, сценаристите, писателите и драматурзите от БАФТРС, заявяваме безусловната си солидарност и подкрепа към всички хора в Украйна, които са жертва на военните действия от страна на Руската федерация. Съпреживяваме страданието им така, както съпреживяваме страданието на всеки човек, хвърлен в ужаса на всяка война.

Човешкият живот и свобода са ценности, които определят общата ни принадлежност към духовния свят. Посегателството спрямо тях ни връща в най-мрачните години от историята на човечеството. Затова единодушно и категорично се противопоставяме на всяка война.

Нека всички обединим усилия и съпричастност за възстановяване на мира. Бездействието е равностойно на съучастие!

Александра Генова

Александра Петкова

Александър Перпелиев

Александър Чобанов

Валентина Ангелова

Ваня Николова

Владимир Зарев

Георги Ангелов

Георги Иванов

Димитър Дерелиев

Димитър Христов

Екатерина Николова

Емил Спахийски

Емилия Борисова

Илия Костов

Лило Петров

Марин Дамянов

Мирон Крумов

Невелина Попова

Невена Кертова

Нели Димитрова

Николай Долдуров

Николай Йорданов

Николина Бочева

Пламена Велковски

Радостина Нейкова

Станислав Семерджиев

Теодора Иванова - Додо

Теодора Маркова

Хелия Чавдарова

Христо Кабаджов

Юрий Дачев

Назад