Отворено писмо във връзка с конкурсната сесия за филмопроизводство на БНТ за 2022/2023 г.

На 1 март 2022 година беше обявена новата конкурсна сесия за филмопроизводство на Българската национална телевизия със срок за кандидатстване до 31 март 2022 година според наложените промени в Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми от 20 декември 2021 година. В правилника, на стр. 11 - чл. 24 (2), т. 6 бяха описани новите условия за кандидатстване, според които се изискваше следното: цялостна идейна концепция за развитие на проекта, общ синопсис, характеристика на персонажите, сценарии за най-малко три епизода, синопсиси на всички епизоди, режисьорска експликация, продуцентска експликация, концепция за продуктово позициониране и други. За идейното развитие, написване и представяне на всички необходими компоненти, срокът беше от 1 до 31 март 2022 г.

Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи (БАФТРС), която обединява авторите и сценаристите на едни от най-популярните телевизионни сериали и игрални филми, изрази тревогата си от тази информация и своето категорично несъгласие с абсолютно несъстоятелните срокове и условия за подготовка на проектите, при положение, че целта е създаване на качествен творчески продукт.

За да възстановим справедливостта, която трябва да е в основата на всеки конкурс - особено, когато е организиран, обявен и администриран от държавна институция – чрез отворено писмо до ангажираните институции настояхме Правилникът да бъде преразгледан, а срокът на гореспоменатата сесия – удължен. По този начин повече проекти биха отговорили на високите изисквания за качество, които би трябвало да са водещи при избора на филми и сериали за Българската национална телевизия.

Вследствие на отвореното писмо, на 14 март 2022 година, в БНТ се проведе среща между членове на Управителния съвет на БАФТРС и Генералния директор на БНТ – г-н Емил Кошлуков. По време на разговора се постигна следната договорка, отнасяща се до условията за кандидатстване:

Срокът да бъде удължен от 31 март на 11 април, а изискването за подаване на серийни телевизионни проекти с „три разработени епизода“ да бъде възстановено в досегашния му вариант на „един разработен епизод“.

На 18 март 2022 г., регламентът за кандидатстване, обявен на страницата на Българската национална телевизия, беше актуализиран и в него бяха отразени договорените промени.

Целият текст на писмото може да бъде открит в секция "Документи".

Назад