Покана за свикване на Общо събрание на БАФТРС на дата 09.12.2019г.

Покана за свикване на Общо събрание на БАФТРС на дата 09.12.2019г. (ПОНЕДЕЛНИК) от 18:30 часа в гр. София, НАФТИЗ „Кръстьо Сарафов”, ул. „Раковски” №114, Заседателна зала, със следния дневен ред:

1) Доклад на Управителния съвет за дейността през 2019г. и финансовия отчет на Сдружението за 2019г.;

2) Приемане на бюджета на Сдружението за 2020г. и програма за дейността на Сдружението през 2020.;

3) Освобождаване на Управителния съвет от отговорност за дейността му през отчетния период;

4) Промени в Закона за филмовата индустрия;

5) Принципи на договорни отношения;

6) Разни.

Назад