Резултатите от първото обширно европейско изследване в адуиовизуалния сектор показват, че авторите се борят за оцeляване и да запазят кариерите си

До този момент задълбочено изследване на европейско ниво върху възнагражденията на авторите в аудиовизуалния сектор не е правено. Този доклад представя резултатите от първото изчерпателно изследване в цяла Европа върху икономическата и социална ситуация на европейските автори в аудиовизията. Проучването включва членовете на 57 професионални организации в 26 европейски страни, които са част от Асоциацията на европейските филмови режисьори (FERA), Асоциацията на европейските сценаристи (FSE) и някои организации за колективно уреждане на авторски права, част от Дружество на авторите в аудиовизията (SAA). Проектът е проведен от екипа на CuDOS’ от Университета в Гент, Катедра по социология. Повече от 30 000 договори са сключвани всяка година за писането и режисирането на повече от 11600 епизода за телевизионни формати и 1700 пълнометражни проекта за филми (включително 600 пълнометражни документални проекта). Този защитен от авторското право материал е в основата на индустрия, която осигурява работа на повече от 1.2 милиона европейци и печалба възлизаща на €107.3 billion. Филмовата и телевзионна продукция са от една страна най-разнообразната и от друга страна най-популярната от съвременните изкуства. За съжаление сценаристи и режисьори срещат затруднения с несигурност в работната среда, непостоянство в приходите и нископлатен или често безплатен труд. FERA, FSE и SAA вярват, че тази ситуация съществено лишава авторите от възможността да дават най-доброто от себе си, допринасяйки за развитието на европейската култура и развитието на креативните индустрии в Европа. Това проучване е проведено с цел да предостави факти и обективни резлутати в този дебат.

Целият ДОКЛАД. 

Назад