Първи резултати от Европейското проучване за възнагражденията в аудиовизуалния сектор

Първи резултати от Европейското проучване за възнагражденията в аудиовизуалния сектор на европейските телевизионни и кино сценаристи и режисьори. В проучването са взели участие приблизително 3500 автори от 26 страни. От първоначалните резултати: 13% намират стабилност в работата си в аудиовизуалния сектор; 63% са крайно незадоволени и не намират сигурност в работната среда; 75% от проучените споделят, че изпитват финансова несигурност като творец; 56% споделят, че не разчитат на доходи единствено от работата си в аудиовизуалния сектор; 34% от режисьорите имат допълнителна работа извън аудиовизуалния сектор; 42% от анкетираните сценаристи имат друга работа извън аудиовизуалния сектор. 83% от анкетираните споделят, че не биха се отказали от работата си в аудиовизуалния сектор; 82% от анкетираните споделят, че намират трудност да договарят добри договорни условия; 20% не са имали възможността да преговарят договорни условия.

Целият доклад можете да намерите тук.

Назад