Препоръки на FSE относно кредитите

През последното десетилетие обемът на аудиовизуалните поредици, произвеждани в Европа, се увеличи четири пъти. Процесът на писане на сериали се различава значително от другите форми на писане за екран и в резултат на това се появиха някои различия в кредитите на авторите. В този документ, създаден от Федерацията на сценаристите в Европа (FSE),  са изложени кредитите за сценарий, които според FSE следва да се прилагат за телевизионните сериали.

Трябва да се подчертае, че тези насоки се отнасят само до сценария и че тук не се разглеждат кредити за други позиции в продукцията, които все по-често се заемат от лица, които са и сценаристи.

Разглеждат се три кредита: “Създадено от” (Created by)“, Главен сценарист”( Head writer) и “Сценарист” (Written by).

Назад