Ново Европейско законодателство за авторските права – победа в дълговодената битка за авторските права на авторите

Ново Европейско законодателство за авторските права – победа в дълговодената битка за авторските права на авторите

Асоциацията на европейските филмови режисьори (FERA), Асоциацията на европейските сценаристи (FSE) и Дружество на авторите в аудиовизията (SAA) подкрепят окончателното гласуване на Европейския парламент за приемане на Директивата за авторското право в дигиталната среда. Това е огромно постижение за европейските автори.

Дълговодената битка за защита на авторските права на европейските автори  е спечелена с този окончателен вот на Европейския парламент. След дълги месеци на преговори, европейските институции са постигнали компромис върху текстовете на Директивата за авторското право в дигиталната среда, което осигурява необходимата защита и поле за развитие на културата и креативните индустрии, в частност аудиовизуалната индустрия с цел адаптирането към онлайн средата на 21 век и въвличането на глобални онлайн играчи в европейската авторскоправна екосистема.

FERA, FSE и SAA изказват благодарността си към евродепутатите за тяхното решение да подкрепят и подобрят позицията на авторите във воденето на преговори за справедливото възнаграждение за труда им в Европа, въпреки натискът, на който бяха подложени.

И както показват резултатите от проведено Проучване за възнагражденията на авторите в Европа, работещите в аудиовизуалния сектор се борят за оцеляване и съхраняване на кариерите си и имат нужда от спешни мерки, които да подобрят условията на работа в сферата на аудиовизията. Директивата предвижда в гл. 3 основни принципи за справедливо възнаграждение за авторите и изпълнителите, което е съществено постижение в европейското законодателство. Основният принцип, залегнал в чл. 18 е справедливото заплащане на авторите и участие в икономическите успехи на техните произведения, както и неотменимо право на информация относно ползването на техните произведения в чл.19, което отново подобрява позицията им при водене на преговори при сключване на договори (чл.20 и чл.21) и фиксиране на правило за отказ и прехвърляне на права (чл. 22).  

Директивата ще бъде гласувана и от Съвета, а FERA, FSE и SAA ще продължат работата си по подобряване на текстовете на този начален етап. Конкретно, това означава предприемане на мерки, гарантиращи на европейските автори справедливо възнаграждение за труда им и за използването на произведенията им.

Цитати:

„Искрено благодарим на евродепутатите, които подкрепиха компромисния текст на Директивата. Това е съществена първа стъпка към по-справедливото заплащане на авторите в Европа. Организациите на телевизионни и филмови режисьори в Европа са готови да направи всички усилия да се възползваме от този исторически момент, в който има реален шанс авторите да бъдат справедливо възнаградени за труда си чрез по-справедливи договорни клаузи и чрез включването на разнообразни творчески гласове от аудиовизуалния сектор”, Полин Дуран-Виал, Изпълнителен директор на FERA.

„С принципа за справедливо възнаграждение Директивата поставя основите на нов стандарт на Европейското законодателство относно възнаграждението на авторите. Ние гарантираме, че ще направим всичко по силите си по време на прилагането на Директивата, този принцип да е запазен и да се приложат съответните механизми, които да осигурят справедливото участие на авторите в икономическите ползи от творбите им”, каза Сесил Деспринг, Изпълнителен директор на SAA.

Брюксел, 25.03.2019г.

 

Назад